Złom Stalowy
Wsadowy grubosc od 4mlm
PLN 600 / Tona
Złom Poprodukcja
Niewsadowa
PLN 650 / Tona
Złom
Wióry Stalowe
PLN 500 / Tona
Złom Żeliwo
Niewsadowe
PLN 600 / Tona
Złom Stalowy
Niewsadowy grubosc od 2 mlm
PLN 550 / Tona
Złom Poprodukcja
wsadowa
PLN 700 / Tona
Złom
Aluminium ALMG3 do paczkowania
PLN 4500 / Tona
Złom
Kwasiak V4A
PLN 5500 / Tona
Złom Blachy
N10
PLN 450 / Tona
Złom Żeliwo
Wsadowe
PLN 700 / Tona
Złom
Kwasiak 18/8 interwencyjny zakup !!!!!
PLN 4100 / Tona
złom poprodukcyjny głebokotloczny
złom poprodukcyjny głebokotloczny
PLN 950 / Tona
złom Szyny i akcesoria kolejowe
szyny kolejowe,podkladki ,śruby
PLN 750 / Tona
złom zendra ,pyly,skrzepy
odbiór z zakładów produkcyjnych ,system odbioru kontenerowy ,wystawiamy karty przekazania odpadu
PLN 10 / Tona
złom ocynk
złom ocynk drobny sypki lub do paczkowania do 3 mlm
PLN 700 / Tona